International Education

China

 Education

 

 

Beijing Shuren International Baccalaureate Private School

Tongzhou District Songzhuang Xiaopu Beijing China
Beijing
China
Teaching Language:
Sex:
Special education needs:
Boarding:
Uniform:
Religion:
Age Range:

CurriculaBillingual/American English web, chinese

Beijing, ChinaBeijing, China