International Education
International
Schools

Dulwich International High School Suzhou

699 Renmin Road, Suzhou, Jiangsu Province, 215007, China

+86 (0)512 6787 5079School type Coeducational Day


Head of school Ms. Sharon Zhuang